Wykładowcy

Kolejna edcja kursu zielarz fitoterapeuta! Zapisy trwają!
Ograniczona liczba miejsc!

Poznaj naszych wykładowców!

dr hab. Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk, prof. UMCS

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym studiowała na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, następnie odbyła studia doktoranckie i pracowała w Międzywydziałowym Zakładzie podań nad Kulturą Średniowiecza.

Na tymże wydziale obroniła rozprawę doktorską pt. „Quaestiones super octo libros Pysicorum Aristotelis secundum Andream de Kokorzyn. Editio critica”. (wyd. Lublin 1992), napisana pod kierunkiem ks. Bpa prof. dr hab. Stanisława Wielgusa.

Od 1990 roku pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Filozofii i Socjologii, kolejno w: Zakładzie Historii Filozofii Dawnej i Historii Logiki, Zakładzie Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Zakładzie Filozofii Kultury, a obecnie w Katedrze Etyki na stanowisku profesora uczelni.

Autorka licznych publikacji naukowych (między innymi nagrodzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego książki: „Bóg -Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Lublin 2007, drugie wyd. Lublin 2014, i artykułów naukowych).

Członek redakcji naukowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii i Encyklopedii Filozofii Polskiej (obie wydane przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) i redakcji naukowej serii wydawniczej „Corpus Philosophorum Polonorum” oraz czasopisma „Acta Mediaevalia”.

Zrealizowała grant własny pt. „Problematyka filozoficzna w epistolografii Hildegardy z Bingen” (rezultaty opublikowane w artykułach naukowych) oraz była wykonawcą samodzielnego tematu w grancie zespołowym pt. „Corpus philosophorum Polonorum”.

Zainteresowania naukowe: historia filozofii (zwłaszcza starożytność, średniowiecze, renesans); historia i filozofia medycyny, literatura, sztuka, polityka, filozofia kultury, etyka i jej historia.

prof. dr hab.n.med. Jerzy Stojko

Pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Toksykologii i Bioanalizy Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz jest zatrudniony w Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM.

Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów farmakoepidemiologia, toksykologia, higiena, substancje psychoaktywne, zwierzęta modyfikowane genetycznie w biotechnologii, apifarmakoterapia i apitoksynoterapia dla studentów kierunków farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna oraz kosmetologia.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą toksykologicznej czystości chemicznej suplementów diety i surowców zielarskich, oceny toksykologicznej działania standaryzowanych ekstraktów produktów pszczelich w aspekcie bezpieczeństwa ich stosowania, badań frakcji biologicznie czynnych izolowanych z wybranych produktów pszczelich oraz ich wykorzystanie w profilaktyce i terapii różnorodnych stanów patologicznych w warunkach „in vitro” oraz „in vivo”, wielokierunkowych badań doświadczalno–wdrożeniowych wykonywanych w modelowych testach doświadczalnych na organizmach żywych, badań epidemiologicznych dotyczących występowania nowotworów w odniesieniu do czynników ryzyka chorobowego.

Zapraszam także do wysłuchania wywiadu z prof. J.Stojko, jaki miał miejsce w Radiu Katowice.>

dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK

Kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Na naszym kursie zielarz fitoterapeuta poprowadzi następujące wykłady z:
Farmakognozji,
Praktycznych obliczeń w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych / dzieci, osoby dorosłe i starsze/,
Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu,
Biodostępność ważniejszych substancji czynnych. Rozpuszczalność związków czynnych w tłuszczach etanolu, kwasach i zasadach.
Metody ekstrakcji z uwzględnieniem postaci leków ziołowych i sposoby ich przyrządzania.

Kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Autor licznych publikacji z zakresu leku pochodzenia roślinnego, molekularnych podstaw działania związków biologicznie czynnych z uwzględnieniem działania adaptogennego.

Laureat programu SKILLS-Mentoring (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), jak również uczestnik programu Erasmus+ w Natural Products Laboratory, Leiden University, Holandia; La Sapienza University, Włochy. Kierownik i wykonawca projektów naukowych (NCN, NCBiR), współautor zgłoszeń patentowych.

Prowadzi wielokierunkową współpracę z otoczeniem gospodarczym, efektem czego są nowe produkty zielarskie w ofercie rynkowej.

Promotor i opiekun ponad 30 prac magisterskich.

Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach mających na celu popularyzację nauki, takich jak festiwale nauki. Prowadzi szkolenia z zakresu roślin leczniczych i kosmetycznych.

dr n. przyr. Jolanta Kuś

Fitoterapeuta, aromaetrapeuta kliniczny (PRIMAVERA Aromatherapeutin), zielarz, naturopata, Phytopraktikerin.

Tajniki ziołolecznictwa, fitoterapii, gemmoterapii, terapii biologicznej dr. G. Madausa, jak i medycyny naturalnej zgłębia regularnie od wielu lat, między innymi u dra Henryka S. Różańskiego w Polsce, mgr Cornelia Stern, Helga Ell-Beiser i Margret Madejsky w Niemczech i Austrii, jak i dra Martin Koradi w Szwajcarii.

Wiedzę i swoje profesjonalne kompetencje w tematyce aromaterapii klinicznej zdobywa w Polsce pod okiem dr n. biol. Henryka S. Różańskiego, dr inż. Iwony Konopackiej-Brud i dr inż. Władysława S. Brud oraz zagranicą u boku Margret Demleitner, Anusati Thumm, Maria M. Kettenring i Robert B. Tisserand i innych.

Z ziołolecznictwem, fitoterapią i aromaterapią związana jest profesjonalnie od 2013 roku. Inspiruje się starymi, skutecznymi recepturami korzystając z dawnych lekospisów i farmakopei, łącząc je skutecznie z zaleceniami ESCOP, Kommission E lub HMPC.

Prowadzi Gabinet Terapii Naturalnych „Magura Herba”, jest organizatorką warsztatów zielarskich i aromaterapeutycznych, popularyzatorką wiedzy i praktycznego zastosowania surowców zielarskich i preparatów galenowych w kraju i za granicą.

Udziela konsultacji zielarskich i porad fitoterapeutycznych i aromaterapeutycznych. Jest absolwentką wydziału Earth Science and Engineering na Imperial College London i Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

Od wielu lat jest uczestnikiem seminariów i konferencji w dziedzinie fitoterapii, ziołolecznictwa oraz aromaterapii w kraju i za granicą.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów (PTZiF), niemieckiego Towarzystwa Fitroterapii (Gesellschaft für Phytotherapie e.V; GPT), austriackiego Towarzystwa Fitroterapii (Österreichische Gesellschaft für Phytotherapie; ÖGPhyt) i szwajcarskiego Towarzystwa Medycznego Fitoterapii (Schweizerischen Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie).

dr inż. Radosław Pawłowski

Absolwent Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej.
Safety Assessor kosmetyczny, toksykolog, chemik specjalista nanomateriałów. Towaroznawca zielarski, fitoterapeuta.
Właściciel marki Gopher Naturalnie – firmy kosmetyczno-edukacyjnej. Obszarem jego zainteresowań jest przede wszystkim szeroko pojęta technologia kosmetyczna, ze szczególnym uwzględnieniem układów emulsyjnych.
Zajmuje się prawem kosmetycznym, GMP, dokumentacją produktów kosmetycznych i surowców kosmetycznych.
Dodatkowo również edukacją w zakresie fitochemii i ekstrakcji fitozwiązków, zagadnieniami receptury kosmetycznej oraz postacią i formą produktów kosmetycznych.

 

mgr Barbara Byrka – Lewandowska

Współwłaściciel Gospodarstwa Upraw Ekologicznych Danowiec.pl, producent ziołowych hydrolatów naturalnych oraz olejków eterycznych.

Twórca marki Hydrolaty Danowieckie.

Absolwentka studiów podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, certyfikowany zielarz.

Ponadto od chwili kiedy przeprowadziła się z wielkiego miasta na wieś na końcu świata, żyje w spokoju, czerpiąc radość z tego co robi. We wszystkie produkty które tworzy wkłada mnóstwo pracy i serca. Jakość produktów jest najwyższa bo takich samych używa na co dzień. Jeśli coś robić to dobrze, tak jak dla siebie.

Współpracuje z różnymi producentami kosmetyków naturalnych, sklepami zielarskimi, organizatorami kursów zielarskich pozostając niezależnym partnerem.

 

mgr Arkadiusz Ciołkowski

Wykładowca na kursach z towaroznawstwa zielarskiego  (prowadzi wykłady z towaroznawstwa zielarskiego, farmakognozji i fitofarmacji) oraz kursach dla pszczelarzy.

Twórca pierwszego w Polsce Gabinetu Porad Zielarskich oraz współtwórca pierwszej w Polsce Pracowni Zielarskiej, w której wykonywane są ziołowe preparaty galenowe.

Prowadzi praktykę w ramach Przychodni NZOZ Biomed w Opolu.

Członek:
– Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
– Sekcji Fitoterapii Ludzi Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów,
– Polskiego Komitetu Zielarskiego
Absolwent:
– kursu “Towaroznawstwa Zielarskiego” w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu,
– studiów “Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej” w WPSZ w Krośnie.
Współautor:
– książki “Zioła w medycynie. Schorzenia układu
pokarmowego.”, nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL (dawniej: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich),
– książki “Zioła w medycynie. Schorzenia układu oddechowego.”, (również PZWL),
(powyższe pozycje zostały nominowane do nagrody Ministra Zdrowia za innowacyjny podręcznik akademicki)
– książki “Zioła w medycynie. Schorzenia układu pokarmowego.”, ( również PZWL),
– książki “Zioła w medycynie. Choroby Skóry, włosów i paznokci.”, ( również PZWL), obecnie na zamówienie Wydawnictwa powstaje pozycja o chorobach układu ruchu).
Autor:
– artykułów o tematyce zielarskiej – m.in. w miesięczniku “ZDROWIE” oraz “Świat Medycyny i Farmacji”,
– pracy dyplomowej o zastosowaniu ziołowych preparatów galenowych w leczeniu rozległych owrzodzeń żylakowych, napisanej pod kierunkiem doktora Henryka Różańskiego,
– artykułów do monografii pokonferencyjnych, m.in. dotyczących stosowania ziół w łagodzeniu skutków brachyterapii wybranych nowotworów,
– receptur serii mieszanek ziołowych oraz olejów ziołowych i komponentów miodowych.

mgr Marta Dul

Od 2000 roku, prywatnie oraz zawodowo, zgłębia tematykę prozdrowotnego podejścia do życia i prawidłowego żywienia. Interesuje się fizycznymi, psychicznymi i duchowymi aspektami funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Jako zielarz, fitoterapeuta, naturopata, doradca żywieniowy, aromaterapeuta, trener oddychania przeponowego, prowadzi gabinet, organizuje i prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty.
Specjalizuje się w dietoterapiach przeciwzapalnych (między innymi przy chorobach autoimmunologicznych, przy insulinooporności i cukrzycy).

Cały czas poszerza swoją wiedzę w dziedzinach ziołolecznictwa, chronobiologii, epigenetyki, medycyny mitochondrialnej, psychoneuroimmunologii.
Współpracuje z farmaceutami, lekarzami, zielarzami, naturoterapeutami, fitoterapeutami.

mgr Elżbieta Kaśków

Z wykształcenia pedagog , z zamiłowania pasjonatka apiterapii, medycyny Św. Hildegardy, historii zielarstwa.

Aktualnie prowadzi firmę edukacyjną ukierunkowaną na pogłębienie wiedzy z zakresu zielarstwa i apiterapii.

Przez dłuższy okres czasu prowadziła swój własny sklep zielarsko-medyczny.

Zainteresowania i pasję rozwijała na wielu konferencjach naukowych i szkoleniach tematycznych, gdzie oprócz uczestnictwa była również wielokrotnie  wykładowcą.

Spośród wielu szkoleń, kursów i konferencji, w których uczestniczyła największy wpływ na rozwój i kierunek zainteresowań  oraz pasji zielarskiej miały:

 • kurs fitoterapia szczegółowa w Instytucie Medycyny Klasztornej prowadzony przez dr  Henryka Różańskiego – 2021,
 • szkolenie pilotażowe: Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego w sektorze z apiterapii z uwzględnieniem wpływu na zdrowie – 2021,
 • kurs z podstaw aromaterapii organizowany przez Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne- 2020,
 • szkolenie ,, Nowoczesna optymalizacja stanu  mikrobioty” – 2019,
 • szkolenie: produkty konopne – 2018,
 • warsztaty z medycyny św. Hildegardy prowadzone przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy – Seminarium z Anną Marią Albrecht -2017,  Seminarium z Augustinem Honeggerem: Nie tylko dla lekarzy –  2016,
 • szkolenie z zakresu aromaterapii oraz produktów pszczelich, gdzie wykładowcami byli prof. dr hab. Ryszard Czarnecki oraz prof. Wiktor Stelmach – 2013,
 • kurs z towaroznawstwa zielarskiego ukończony w firmie LOGRYS Krzysztof Czaprański Ośrodek  Promowania Farmacji – 2012,
 • Intensywny kurs z apiterapii u dr Stefana Stangaciu – 2023,

 • Kurs polskie rośliny w medycynie ekstremalnej i w okresie głoduw Instytucie Medycyny Klasztornej prowadzony przez dr  Henryka Różańskiego – 2023.

mgr Marcin Kisielewski

Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, uczy: fizyki, informatyki oraz przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechatronik.

Egzaminator w OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) w zawodzie technik informatyk.

Nauczyciel Roku Słupsk 2019.

Osiągnięcia związane z kiszonkami:

 • Ogólnopolski festiwal nauk przyrodniczych eXplory:półfinały 2019 oraz półfinały 2020.
 • Ogólnopolski festiwal nauk przyrodniczych Science On Stage: półfinały 2019.
 • Reprezentant polski na międzynarodowym festiwalu nauk przyrodniczych Science On Stage Berlin 2019 (jako jeden z dwóch nauczycieli z Polski).
 • Podjęcie współpracy z Akademią Pomorską w zakresie badań nad kiszonkami na spektroskopie masowym.
 • Organizator corocznego wielkiego kiszenia w Słupku, warsztaty z kiszenia dla kilkuset chętnych osób z włodarzami miasta na czele.
 • Twórca grupy “Kisiciele”, w skład której wchodzi młodzież szkolna: jeździmy po szkołach, przedszkolach, szpitalach czy festynach i przeprowadzamy warsztaty z kiszenia. Kisiliśmy nawet na żywo w Pytaniu Na Śniadanie.
 • Współautor książki “Kiszonki zdrowie na talerzu” wydawnictwo SBM.
 • Organizator wielu różnych warsztatów z kiszenia warzyw i owoców, prelegent na różnych konferencjach i spotkaniach dotyczących kiszonek.

mgr Iwona Matyjasek

Zielarka, fitoterapeutka, uczestnik licznych szkoleń i konferencji związanych
z zielarstwem, dietetyką, diagnostyką, psychomatyką, probiotykoterapią, aromaterapią,
refleksologią, medycyną mitochondrialną. Nieustannie pogłębia swoją zielarską wiedzę
u dr Różańskiego. Zwolenniczka holistycznego podejścia do zdrowia. Życie zgodne
z naturą każdego dnia praktykuje wraz z rodziną, tworząc różnego rodzaje remedia,
ekstrakty ziołowe, nalewki, kosmetyki naturalne.
Aktualnie prowadzi sklep zielarsko-medyczny Miejska Łąka dzieląc promując zdrowy
styl życia. poprzez wskazywanie wspólnych priorytetów – jakim jest niewątpliwie
utrzymanie zdrowia oraz podniesienie jakości i długości życia

Strona na Facebooku

mgr Katarzyna Miłochna Mikulska

Zielarka – praktyk, animatorka kultury, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Założycielka edukacyjnego kanał na You Tube: W Miejskiej Kniei.

Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu zielarstwa, medycyny ludowej, zdrowego odżywiania, zielonej i historycznej kuchni, przetrwania i bytowania w lesie oraz szeroko rozumianej ekologii.  

Odtwarza pierwotne techniki kulinarne. Pełna energii, prowadząca autorskie warsztaty zielarskie realizowane w Czas na Eko-Zawód! Dotknij Matki Natury, Twórczych Półkolonii i Twórczych Ferii.

Założycielka Szkoły Rzemiosła Leśnego.

Honorowa Członkini Stowarzyszenia Odtwórców i Rzemiosł Dawnych Strzecha.

Członkini Zespołu Muzyki Dawnej Ars Temporis.

Miłośniczka historii, którą umiejętnie wplata we wszystkie sfery swoich działań: muzykę, kuchnię, warsztaty zielarskie i warsztaty dla dzieci.

Współautorka książek: Kuchnia Survivalowa. Gotowanie w terenie bez ekwipunku cz. 1 i 2, Zdrowie z natury. Kawy i herbaty z łąk i lasów.

Autorka książki Odporność z natury.

Założycielka firmy edukacyjnej w Miejskiej Kniei Katarzyna Mikulska.

dr inż. Piotr Sobik
 

Od 2019 roku związany jest z manufakturą Gopher Naturalnie gdzie w ramach kursów i warsztatów szkoli w zakresie bezpieczeństwa stosowania substancji chemicznych w produktach i surowcach kosmetycznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów opakowań.

W swojej pracy zawodowej skupia się na przetwarzaniu i łączeniu materiałów w procesach termicznych. Wiedzę tą przenosi jednocześnie do jednej ze swoich pasji jaką jest łączenie smaków, faktur, konsystencji na wyrobach o charakterze cukierniczym. Entuzjasta foodparingu, promotor prostego i zdrowego żywienia.

mgr inż. Katarzyna Krupińska
 

Ukończyła Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (w zakresie żywienia człowieka i produkcji żywności) i Studia Podyplomowe specjalizacja “Psychodietetyka”.

W związku z zainteresowaniami medycyną naturalną, zdobyła zawód naturopata oraz zielarz – fitoterapeuta.

Poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą fitoterapii szczegółowej, terapii biologicznych w Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na Studiach Podyplomowych ”Zioła w profilaktyce i terapii”.

Aktualnie w ramach doktoratu wdrożeniowego, uczestniczę do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Katedra Rozwoju Funkcjonalnych Produktów Żywnościowych).

Ukończyła kurs prowadzony przez doktora Henryka Różańskiego ‘’Polskie rośliny w medycynie ekstremalnej i w okresie głodu’’.

Wiedzą dotyczącą przywrócenia i utrzymania zdrowia chętnie się dzielę prowadząc szkolenia, kursy, pisząc artykuły naukowe oraz prowadząc konsultacje indywidualne.

mgr Elżbieta Lech

 

Pedagog społeczny, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, zielarz-fitoterapeuta. Swoje doświadczenie zawdzięczam m.in. wieloletniej pracy jako specjalista ds. społecznych-interwent kryzysowy oraz psychoterapeuta w Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, gdzie pracowałam indywidualnie, rodzinnie i grupowo z osobami w kryzysie, w szeroko rozumianej trudnej sytuacji zdrowotnej, osobistej i rodzinnej oraz stażu na oddziale psychiatrycznym.

Wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zdrowia psychicznego wykorzystywałam i doskonaliłam praktycznie m.in. jako kierownik projektu i/lub  realizator programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz budowania i wzmacniania kompetencji życiowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Obecnie pracuję wyłącznie w prywatnym gabinecie w ramach Centrum Psychoterapii w Stalowej Woli.

Wiedzę merytoryczną doskonaliłam m.in.

      Z zakresu psychoterapii psychodynamicznej: czteroletni kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Z zakresu terapii rodzin: kurs terapii rodzin w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, kurs Multi-family therapy  w Anna Freud Center w Londynie, Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJCM

      Z zakresu interwencji kryzysowej: studia podyplomowe z zakresu kryzysów psychologicznych i interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studium pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (uzyskany certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie nr rekomendacji: 264)

      Z zakresu zielarstwa i fitoterapii: kurs zielarz- fitoterapeuta w Natura i my, kurs apiterapii, kurs lasoterapii

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Dbam o wysoki standard mojej pracy poprzez ciągłe dokształcanie się oraz poddaję moją pracę stałej superwizji.

 

Napisz do nas!

e-mail: kurszielarski@wp.pl

Zadzwoń do nas!

tel.: 729 15 15 00