O kursie

Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek patronem Kursu Zielarz- Fitoterapeuta!

o kursie

Uczestnicy kursu zapoznają między innymi z poszerzoną tematyką z zakresu m.in. apiterapii, bromatologii, dieta w okresie ciąży i karmienia, agrometeorologii, grzybów leczniczych i rewitalizujących, podstaw enologii, toksykologii roślin, interakcji leków z ziołami, roślin jadalnych dziko rosnących, wstęp do kosmetologii, fitoterapia weterynaryjna, rośliny w kulturze ludowej, medycyna św. Hildegardy, etyka i sens choroby, adaptogeny i zioła na odporność, aromaterapia, rośliny trujące i inwazyjne, uprawa roślin, fitoterapii w układach.

Bardzo bogatą tematykę poznawczą zapewnią również interesujące zajęcia terenowe objęte kursem.

W ramach zajęć terenowych organizujemy m.in.:

  • ogród dla zapylaczy, wizyta w pasiece i poszerzenie wiadomości na temat życia pszczół, rozpoznawanie roślin miododajnych,
  • survival
  • wykład: przygotowanie dokumentacji materiału zielnikowego
  • rozpoznawanie roślin w terenie, wykonanie zielnika
  • zajęcia z dendrologii
  • zajęcia w laboratorium – wydobycie z materiału roślinnego chlorofilu, karotenów, ksantofili i innych
  • pracownia mikroskopowa
  • wyjazd do Domu Chleba – wykonanie własnego zaczynu, wypiek chleba
  • dzika kuchnia z roślin jadalnych ( wyjście w teren w celu poszukiwania roślin jadalnych – wspólne gotowanie posiłku z roślin), ognisko
Kolejna edcja kursu zielarz fitoterapeuta! Zapisy trwają!
Ograniczona liczba miejsc!

forma kursu

Zajęcia w formie hybrydowej: wykłady w formie online (za pomocą platformy zoom) i stacjonarnie (zajęcia w terenie)!

Miejsce: Gospodarstwo Upraw Ekologicznych Danowiec.pl, Ogród Botaniczny w Radzionkowie, Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie.

Przedmioty kursu zielarz-fitoterapeuta

Farmakologia
Farmakognozja
Anatomia i fizjologia człowieka
Patofizjologia
dietetyka i fizjologia żywienia
Towaroznawstwo zielarskie
Regulacje prawne – podstawy prawa farmaceutycznego, bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów diety
Bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów diety
Zasady przechowywania i obrotu produktami leczniczymi, znakowanie opakowań, znaczenie ulotek informacyjnych, postępowanie w przypadku reklamacji i wycofania z obrotu produktów leczniczych i suplementów diety
Rodzaje surowców zielarskich , terminy i zasady ich zbioru, przechowywanie, suszenie, pakowanie
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Zasady uprawy roślin zielarskich
Historia zielarstwa, receptury klasztorne, medycyna św. Hildegardy
Etyka zawodu zielarz fitoterapeuta
Sens choroby w aspekcie medycznym i psychicznym
Aromaterapia
Botanika farmaceutyczna z elementami fitosocjologii
Wstęp do apiterapii, nieznane produkty pszczele
Toksykologia roślin
Praktyczne obliczenia w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych / dzieci, osoby dorosłe i starsze/
Biodostępność ważniejszych substancji czynnych. Rozpuszczalność związków czynnych w tłuszczach etanolu, kwasach i zasadach.
Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu
Interakcje leków z ziołami.
Bromatologia
Metody ekstrakcji z uwzględnieniem postaci leków ziołowych i sposoby ich przyrządzania
Rośliny inwazyjne, trujące i fotouczulające
Rośliny jadalne dziko rosnące
Rośliny oleiste i właściwości olei na zimno tłoczonych
Surowce leśne w medycynie
Rośliny w kulturze ludowej
Agrometeorologia
Wstęp do kosmetologii. Podstawy receptury kosmetycznej. Zioła w kosmetyce. Przykładowe receptury.
Grzyby lecznicze i rewitalizujące
Zastosowanie produktów pszczelich w życiu codziennym
Przegląd terapii naturalnych
Kwiatowa terapia dr Bacha
Podstawy enologii i gorzelnictwa. Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie
Fitoterapia weterynaryjna z uwzględnieniem rodzin pszczelich
Zasady sporządzania mieszanek ziołowych. Apteczka ziołowa
Receptury z pszczelej apteki
Adaptogeny i zioła na odporność.Przykładowe receptury
Wstęp do botaniki systematycznej z uwzględnieniem dokumentacji zielnikowej
Wykład przybliżający życie pszczół, struktura roju, rola zapylaczy w świecie,wyposażenie pszczelarza
Ziołowe preparaty galenowe
Ziołomiody
Dieta w okresie ciąży i karmienia

Fitoterapia w układach:
w onkologii
w dermatologii
w układzie oddechowym
w pediatrii
w układzie moczowo – płciowym
w chorobach kobiecych
w układzie nerwowym
w geriatrii i opiece paliatywnej
w urazach narządu ruchu
w układzie pokarmowym
w układzie krążenia
Bardzo bogatą tematykę poznawczą zapewnią również interesujące zajęcia terenowe objęte kursem.

W ramach zajęć terenowych organizujemy m.in.:
• zajęcia pod nazwą : ogród dla zapylaczy, wizyta w pasiece i poszerzenie wiadomości na temat życia pszczół, rozpoznawanie roślin miododajnych w terenie
• survival
• wykłady w tym m.in przygotowanie dokumentacji materiału zielnikowego
• rozpoznawanie roślin w terenie, wykonanie zielnika
• zajęcia z dendrologii
• zajęcia w laboratorium – wydobycie z materiału roślinnego chlorofilu, karotenów, ksantofili i innych
• pracownia mikroskopowa
• wyjazd do Domu Chleba – wykonanie własnego zaczynu, wypiek chleba
• warsztaty z robienia kiszonek
• warsztaty z zastosowania ziół i przypraw w domowej kuchni
• warsztaty z robienia kadzidełek
• wyjazd do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

kurs zielarz-fitoterapeuta

Kurs zielarz fitoterapeuta oparty jest przede wszystkim na:
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego , gdzie podany jest zakres przedmiotowy jako obowiązkowy,
oraz
•Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania / kod zawodu 323012/, które zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018r.poz.227 jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 227).
Należy nadmienić, iż Ministerstwo Pracy nie podało w swoim Rozporządzeniu wytycznych co do obowiązkowych przedmiotów jakie mają być prowadzone na kursie.
Kurs kończy się egzaminem pisemny, w którym ujęte zostaną pytania z zakresu przedmiotów objętych kursem , w tym przedmiotów obowiązkowych.
Po zdaniu egzaminu pisemnego uczestnik kursu otrzyma:
• certyfikat ukończenia kursu w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu zielarz fitoterapeuta – kod zawodu 323012
Skorzystać z kursu mogą osoby z minimum wykształceniem średnim – co wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Telefon

729 15 15 00

E-mail

kurszielarski@wp.pl