O kursie

Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek patronem Kursu Zielarz- Fitoterapeuta!

o kursie

Aktualnie trwa nabór na III edycję kursu zielarz fitoterapeuta.

W momencie zebrania się grupy podamy dokładne terminy zajęć, które odbywać się będą w piątki od godz. 17.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 18.00 z godzinną przerwą na posiłek.

Kurs to 330 godzin dydaktycznych, wykłady odbywać się będą na platformie zoom w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań wykładowcom, 3 zjazdy terenowe.

Uczestnicy kursu zapoznają się między innymi z poszerzoną tematyką z zakresu m.in. apiterapii, agrometeorologii, grzybów leczniczych i rewitalizujących, podstaw enologii, toksykologii roślin, interakcji leków z ziołami, roślin jadalnych dziko rosnących, fitoterapii weterynaryjnej, medycyny św. Hildegardy, etyki i sensu choroby, aromaterapii, uprawy roślin, fitoterapii w układach.

Bardzo bogatą tematykę poznawczą zapewnią również interesujące zajęcia terenowe objęte kursem.

W ramach zajęć terenowych kursanci uczestniczyć będą w:

 • survivalu
 • wykładzie: przygotowanie dokumentacji materiału zielnikowego
 • rozpoznawaniu roślin w terenie,
 • zajęciach w laboratorium oraz w pracowni mikroskopowej
 • i wielu innych.

Uczestnicy kursu zapoznają między innymi z poszerzoną tematyką z zakresu m.in. apiterapii, bromatologii, dieta w okresie ciąży i karmienia, agrometeorologii, grzybów leczniczych i rewitalizujących, podstaw enologii, toksykologii roślin, interakcji leków z ziołami, roślin jadalnych dziko rosnących, wstęp do kosmetologii, fitoterapia weterynaryjna, rośliny w kulturze ludowej, medycyna św. Hildegardy, etyka i sens choroby, adaptogeny i zioła na odporność, aromaterapia, rośliny trujące i inwazyjne, uprawa roślin, fitoterapii w układach.

Bardzo bogatą tematykę poznawczą zapewnią również interesujące zajęcia terenowe objęte kursem.

W ramach zajęć terenowych organizujemy m.in.:

 • ogród dla zapylaczy, wizyta w pasiece i poszerzenie wiadomości na temat życia pszczół, rozpoznawanie roślin miododajnych,
 • survival
 • wykład: przygotowanie dokumentacji materiału zielnikowego
 • rozpoznawanie roślin w terenie, wykonanie zielnika
 • zajęcia z dendrologii
 • zajęcia w laboratorium – wydobycie z materiału roślinnego chlorofilu, karotenów, ksantofili i innych
 • pracownia mikroskopowa
 • wyjazd do Domu Chleba – wykonanie własnego zaczynu, wypiek chleba
 • dzika kuchnia z roślin jadalnych ( wyjście w teren w celu poszukiwania roślin jadalnych – wspólne gotowanie posiłku z roślin), ognisko
Kolejna edcja kursu zielarz fitoterapeuta! Zapisy trwają!
Ograniczona liczba miejsc!

forma kursu

FORMA KURSU: Zajęcia w formie hybrydowej: wykłady online za pomocą platformy zoom i stacjonarnie – zajęcia w terenie.
MIEJSCE: Gospodarstwo Upraw Ekologicznych Danowiec.pl, Ogród Botaniczny w Radzionkowie, Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, W Miejskiej Kniei Katarzyna Mikulska.

Przedmioty kursu zielarz-fitoterapeuta

Farmakologia
Anatomia i fizjologia człowieka
Patofizjologia
Podstawy prawa farmaceutycznego
Bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów diety
Rodzaje sposoby znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej
Standaryzacja materiału roślinnego
Zioła genoprotekcyjne

Praktyczne obliczenia w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych / dzieci, osoby dorosłe i starsze/

Wstęp do kosmetologii, podstawy receptury kosmetycznej, przykładowe receptury
Dietetyka i fizjologia żywienia. Interakcje leków z żywnością
Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób cywilizacyjnych
Towaroznawstwo zielarskie
Zasady prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu opakowań, znaczenie ulotek informacyjnych, postępowanie w przypadku  reklamacji i wycofania z obrotu produktów leczniczych i suplementów diety.
Dozwolone metody wywiadu i zasady tworzenia dokumentacji w pracy zielarza fitoterapeuty
Preparaty galenowe
Mikrobiota
Adaptogeny i zioła na odporność, przykładowe receptury
Fitoterapia w układach – onkologia
Fitoterapia w układach – dermatologia
Fitoterapia w układach  – pediatria
Fitoterapia w układach – układ moczowo – płciowy
Fitoterapia w układach – choroby kobiece
Fitoterapia w układach – układ nerwowy
Fitoterapia w układach – geriatria i opieka paliatywna
Fitoterapia w układach – układ narządu ruchu
Fitoterapia w układach – układ krążenia
Fitoterapia w układach – układ pokarmowy
Fitoterapia – układ oddechowy
Choroby cywilizacyjne
Otolaryngologia
Argiloterapia
Apteczka ziołowa, zasady sporządzania mieszanek ziołowych
Grzyby lecznicze i rewitalizujące
Surowce leśne w medycynie
Zastosowanie produktów pszczelich w życiu codziennym
Historia zielarstwa  

kurs zielarz-fitoterapeuta

Kurs zielarz fitoterapeuta oparty jest przede wszystkim na:
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego , gdzie podany jest zakres przedmiotowy jako obowiązkowy,
oraz
•Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania / kod zawodu 323012/, które zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018r.poz.227 jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 227).
Należy nadmienić, iż Ministerstwo Pracy nie podało w swoim Rozporządzeniu wytycznych co do obowiązkowych przedmiotów jakie mają być prowadzone na kursie.
Kurs kończy się egzaminem pisemny, w którym ujęte zostaną pytania z zakresu przedmiotów objętych kursem , w tym przedmiotów obowiązkowych.
Po zdaniu egzaminu pisemnego uczestnik kursu otrzyma:
• certyfikat ukończenia kursu w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu zielarz fitoterapeuta – kod zawodu 323012
Skorzystać z kursu mogą osoby z minimum wykształceniem średnim – co wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Telefon

729 15 15 00

E-mail

kurszielarski@wp.pl