kod zawodu 323009

Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek patronem Kursu Zielarz- Fitoterapeuta!

Kurs zielarz-fitoterapeuta. Kolejna edycja.

Akademia Naturalnego Życia zaprasza  na kurs zielarza fitoterapeuty o kodzie zawodu 323009, który kończyć się będzie egzaminem pisemnym.

Kurs zielarz fitoterapeuta

Kurs zielarz fitoterapeuta oparty jest przede wszystkim na:

 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz. 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, gdzie podany jest zakres przedmiotowy jako obowiązkowy,

oraz

 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania / kod zawodu 323012/, które zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018 r. poz.227 jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 227).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zielarz fitoterapeuta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia sklepu zielarsko – medycznego.

Wymagane jest wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej lub z doświadczeniem zawodowym.

Zakres tematyczny kursu to nie tylko wykłady prowadzone na platformie zoom w czasie rzeczywistym z możliwością  w trakcie wykładów zadawania pytań wykładowcom  to także 4 zjazdy w terenie.

 

Miło nam poinformować Państwa, że od 19.08.2023 r. rusza nabór na III edycję kursów zielarz fitoterapeuta, kod zawodu 323012.

Zaczynamy już 06.10.2023 r.

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona!

To 15 comiesięcznych spotkań z naszymi wykładowcami, spotkamy się też na 4 zjazdach w terenie.

 

Co wyróżnia nasz kurs?

– wykłady związane z apiterapią,

– wstęp do medycyny ludowej,

– wstęp do well being.

Wykłady odbywać się będą w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań wykładowcom.

Wszystkie wykłady są nagrywane / oprócz zjazdów w terenie / i udostępniane kursantom – do 3 miesięcy po ukończeniu kursu.

Umożliwia to odtworzenie nagranych wykładów w dogodnym czasie, odpowiadającym uczestnikowi kursu.

Wykłady prowadzone są przez dydaktyków z wyższych uczelni oraz znanych praktyków.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po ukończeniu kursu otrzymujesz zaświadczenie ukończenia kursu zielarz fitoterapeuta oraz uprawnienia do prowadzenia sklepu zielarsko – medycznego.

Cena kursu przy wpłacie jednorazowej to 5800,00 zł

Istnieje możliwość płatności w 15 ratach, każda rata płatna po 415,00 zł.

330 godzin wykładowych, w tym 48 godzin zajęć w terenie.

 

Miejsce zajęć w terenie:

Gospodarstwo Upraw Ekologicznych: Danowiec.pl – maj – termin do uzgodnienia z kursantami.

Załęcze Wielkie – termin spotkania: 08 – 09.06.2024 r.

Ogród Botaniczny w Radzionkowie – termin spotkania: 06 – 07.07.2024 r.

Ogród Botaniczny w Radzionkowie – termin spotkania: 24 – 25.08. 2024 r.

 

Program kursu obejmuje:

 • farmakologię,
 • farmakognozję,
 • anatomię i fizjologię człowieka,
 • patofizjologię,
 • dietetykę i fizjologię żywienia,
 • interakcje leków z żywnością i suplementami diety,
 • towaroznawstwo zielarskie,
 • regulacje prawne – podstawy prawa farmaceutycznego, bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów diety,
 • zioła genoprotekcyjne,
 • zasady przechowywania i obrotu produktami leczniczymi, znakowanie opakowań, znaczenie ulotek informacyjnych, postępowanie w przypadku reklamacji i wycofania z obrotu produktów leczniczych i suplementów diety,
 • rodzaje surowców zielarskich, terminy i zasady ich zbioru, przechowywanie, suszenie, pakowanie,
 • standaryzacja materiału roślinnego,
 • podstawy kosmetyki botanicznej,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • fitochemia roślin leczniczych i trujących,
 • historia zielarstwa,
 • medycyna św. Hildegardy i receptury klasztorne,
 • przegląd terapii naturalnych,
 • apteczka ziołowa, zasady sporządzania mieszanek ziołowych ; receptury z pszczelej apteki ;
 • etyka zawodu zielarz fitoterapeuta ;
 • wstęp do aromaterapii ;
 • toksykologia roślin ;
 • praktyczne obliczenia w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych / dzieci, osoby dorosłe i starsze/; diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób cywilizacyjnych ;
 • biodostępność ważniejszych substancji czynnych. Rozpuszczalność związków czynnych w tłuszczach etanolu, kwasach i zasadach ;
 • związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu ;
 • metody ekstrakcji z uwzględnieniem postaci leków ziołowych i sposoby ich przyrządzania ;
 • olejoterapia, sokoterapia ;
 • kwiatowa teoria Bacha ;
 • żywność funkcjonalna , nowa żywność ;
 • terapie naturalne wg Sebastiana Kneippa ;
 • grzyby lecznicze ;
 • zielnikoznawstwo;
 • adaptogeny ;
 • związki roślinne obecnie pozyskiwane drogą syntezy chem.;
 • mikrobiota ;
 • wspomaganie odporności, zalecenia ;
 • ziołowe preparaty galenowe ;
 • fitoterapia w onkologii, dermatologii, w układzie oddechowym, pediatrii, w układzie moczowo – płciowym ; w chorobach kobiecych ; w układzie ruchu, w układzie nerwowym , w układzie pokarmowym i krążenia , w geriatrii i w opiece paliatywnej ;
 • warsztat z robienia kiszonek ;
 • naturalna higiena jamy ustnej ;
 • floroterapia, rhizoterapia, gemmoterapia ;
 • układ hormonalny u kobiet;
 • dzikie rośliny jadalne ;
 • bajkoterapia ;
 • wstęp do medycyny ludowej ;
 • wstęp do well being;
 • stres w życiu klienta / źródło zaburzeń somatycznych, psychicznych, emocjonalnych oraz częsty powód niepowodzeń w leczeniu/ oraz terapeuty / obciążenie odpowiedzialnością za klienta, oczekiwaniami, wpływ osobowości terapeuty na pracę, konieczność samorozwoju/ ;
 • praca z klientem: prowadzenie dokumentacji, plan terapii, weryfikacja planu terapii, współpraca z innymi specjalistami, motywowanie klienta do wprowadzenia zmian w życiu służących poprawie zdrowia w różnych sferach życia ;
 • metody i zasady tworzenia diagnozy terapeutycznej: pierwszy kontakt, wywiad z klientem, źródła informacji, czytanie dokumentacji ; podstawy komunikacji interpersonalnej: komunikacja werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie, asertywność ;
 • psychologia kryzysu ;
 • wstęp do psychologii ;
 • pasożyty w naszym organizmie.

 

Zapraszamy do udziału w kursie zielarz fitoterapeuta.

Na naukę nigdy nie jest za późno.

 

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.24/00006/2022

 

Kontakt:

e-mail: kurszielarski@wp.pl

tel.: 729 151 500

Kurs zielarz-fitoterapeuta

Zajęcia w formie hybrydowej: wykłady w formie online (za pomocą platformy zoom) i stacjonarnie (zajęcia w terenie)!

Dowiedz się więcej o kursie!

FAQ

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Telefon

729 15 15 00

E-mail

kurszielarski@wp.pl