FAQ

Kolejna edcja kursu zielarz fitoterapeuta! Zapisy trwają!
Ograniczona liczba miejsc!

Najczęściej zadawane pytania.

W jakiej formie prowadzony jest kurs?

Kurs jest prowadzony w formie hybrydowej – wykłady w formie online i stacjonarne zajęcia terenowe.

Jakie są wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie zielarz fitoterapeuta?

Skorzystać z kursu mogą osoby z minimum wykształceniem średnim – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego.

Jakie są podstawy prawne, na których oparty jest kurs zielarz fitoterapeuta?

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego , gdzie podany jest  obowiązkowy zakres przedmiotowy

 oraz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania / kod zawodu 323012/, które zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018r.poz.227 jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 227).

Jakie zadania wykonuje zielarz fitoterapeuta?

Zielarz fitoterapeuta wykonuje m.in. następujące zadania: 

 • może prowadzić i pracować w sklepie zielarsko – medycznym,  
 • stosuje się do obowiązujących przepisów prawa w działalności zawodowej,   
 • sprzedaje produkty zielarskie, zioła, suplementy diety oraz udziela fachowych informacji o skutkach działania sprzedawanych produktów i reakcji niepożądanych jeśli takie istnieją,   
 • sprzedaje zdrową żywność, kosmetyki,    
 • podejmuje współpracę z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia,
 • odpowiada za podjęte przez siebie decyzje,
 • ciągle dokształca się i doskonali w zakresie fitoterapii.

 

Czy są przeciwskazania do wykonywania zawodu zielarz fitoterapeuta?

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu zielarz-fitoterapeuta to m.in.: 

 • wady wzroku i słuchu w stopniu uniemożliwiającym korekcję,    
 • zaburzenia równowagi oraz epilepsja,  
 • niektóre choroby psychiczne,
 • skłonność do alergii na środki chemiczne lub zioła.
Kto będzie prowadził wykłady na kursie?

Uczestnicy kursu będą mogli uczestniczyć w wykładach i zajęciach prowadzonych między innymi przez:

 • Pana profesora dr hab. inż. Sławomira Bakiera
 • Panią profesor dr hab. Małgorzatę Kowalewską
 • Pana profesora dr hab. n.med. Jerzego Stojko
 • Pana profesora dr hab. inż. Antoniego Szumnego
 • Pana profesora dr hab. Daniela Załuskiego, prof. UMK
 • Panią dr hab. n. biol. Monikę Słupecką – Ziemilską
 • Pana dr inż. Janusza Kilara
 • Panią dr inż. Magdalenę Kilar
 • Panią dr n. przyr. Jolantę Kuś
 • Panią mgr Barbarę Byrka – Lewandowską
 • Pana mgr Arkadiusza Ciołkowskiego
 • Panią mgr Elżbietę Kaśków
 • Pana mgr Marcina Kisielewskiego
 • Panią mgr Katarzynę Miłochnę Mikulsą

Więcej o wykładowcach>>

Czy kurs kończy się egzaminem?

Tak, kurs kończy się egzaminem pisemnym, w którym ujęte zostaną pytania z zakresu przedmiotów objętych kursem , w tym przedmiotów obowiązkowych.

Po zdaniu egzaminu pisemnego uczestnik kursu otrzyma:
 • certyfikat ukończenia kursu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zielarz fitoterapeuta – kod zawodu 323012.

 

Proszę o podanie miejsc zajęć, które odbędą się na kursie zielarz fitoterapeuta.

Wykłady w formie online.

Zjazdy terenowe:

 • Ośrodek Harcerski w Załęczu,
 • Ogród Botaniczny w Radzionkowie,
 • Dom Chleba w Radzionkowie,
 • Gospodarstwo Upraw Ekologicznych Danowiec.pl.

 

Czy będą zajęcia w terenie?

Tak, w ramach kursu przeprowadzone zostaną również zajęcia terenowe, a w nich m.in. wyjazd do Domu Chleba – wykonanie własnego zaczynu, wypiek chleba.

Jakie są przedmioty objęte kursem?

Przedmioty objęte kursem zielarz fitoterapeuta:

Farmakologia

Farmakognozja

Anatomia i fizjologia człowieka

Patofizjologia

Dietetyka i fizjologia żywienia

Towaroznawstwo zielarskie

Regulacje prawne – podstawy prawa farmaceutycznego, bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów diety

Bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów diety

Zasady przechowywania i obrotu produktami leczniczymi, znakowanie opakowań, znaczenie ulotek informacyjnych, postępowanie w przypadku reklamacji i wycofania z obrotu produktów leczniczych i suplementów diety

Rodzaje surowców zielarskich , terminy i zasady ich zbioru, przechowywanie, suszenie, pakowanie

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Zasady uprawy roślin zielarskich

Historia zielarstwa, receptury klasztorne, medycyna św. Hildegardy

Etyka zawodu zielarz fitoterapeuta

Sens choroby w aspekcie medycznym i psychicznym

Aromaterapia

Botanika farmaceutyczna z elementami fitosocjologii

Wstęp do apiterapii, nieznane produkty pszczele

Toksykologia roślin

Praktyczne obliczenia w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych / dzieci, osoby dorosłe i starsze/

Biodostępność  ważniejszych substancji czynnych. Rozpuszczalność związków czynnych w tłuszczach etanolu, kwasach i zasadach

Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu

Interakcje leków z ziołami

Metody ekstrakcji z uwzględnieniem postaci leków ziołowych i sposoby ich przyrządzania

Rośliny inwazyjne, trujące i fotouczulające

Rośliny jadalne dziko rosnące

Rośliny oleiste i właściwości olei na zimno tłoczonych

Surowce leśne w medycynie

Rośliny w kulturze ludowej

Agrometeorologia

Wstęp do kosmetologii. Podstawy receptury kosmetycznej. Zioła w kosmetyce. Przykładowe receptury

Grzyby lecznicze i rewitalizujące

Zastosowanie produktów pszczelich w życiu codziennym

Przegląd terapii naturalnych

Kwiatowa terapia dr Bacha

Podstawy enologii i gorzelnictwa. Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie

Fitoterapia weterynaryjna

Zasady sporządzania mieszanek ziołowych. Apteczka ziołowa

Receptury z pszczelej apteki

Adaptogeny i zioła na odporność. Przykładowe receptury

Wstęp do botaniki systematycznej z uwzględnieniem dokumentacji zielnikowej

Wykład przybliżający życie pszczół, struktura roju, rola zapylaczy w świecie, wyposażenie pszczelarza

Ziołowe preparaty galenowe

Dieta w okresie ciąży i karmienia

Interakcje leków z żywnością

Interakcje leków z ziołami

Apteczka survivalowa

Podstawy enologii. Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie

 

 

Fitoterapia w układach:

w onkologii

w dermatologii

w układzie oddechowym

w pediatrii

w układzie moczowo – płciowym

w chorobach kobiecych

w układzie nerwowym

w urazach narządu ruchu

w układzie pokarmowym

w układzie krążenia

Czy znane są terminy zjazdów dla nowego kursu?

Tak, terminy zjazdów dla nowego kursu są już ustalone.

Terminy zjazdów stacjonarnych i online / wykłady : 

11 – 12.09.2021
18 – 19.09.2021
09 – 10.10.2021
23 – 24.10.2021
06 – 07. 11.2021
20 – 21. 11.2021
04 – 05.12.2021
11 – 12.12.2021
15-16. 01.2022
29 – 30.01.2022
12 – 13.02.2022
26 – 27.02.2022
05 – 06.03.2022
19 – 20.03.2022
09 – 10.04.2022
23 – 24.04.2022
07 – 08.05.2022
21 – 22.05.2022
29.05.2022 – zajęcia terenowe – Danowiec
11 – 12.06.2022 – zajęcia terenowe w Załęczu Wielkim
18 – 19.06.2022
25 – 26.06.2022
02 – 03.07.2022 – zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie
27 – 28.08.2022 – zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie
10 – 11.09.2022 – egzaminy + wykłady
08.10.2022 – warsztat z aromaterapii + uroczyste rozdanie certyfikatów i zaświadczeń
Czy stosujemy się do wytycznych sanitarnych, jeśli tak to do jakich?

Tak, stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, które  wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym  podało wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS- COV -2

 Link  do wytycznych.>>

 

Jaka jest cena kursu?

Cena kursu: 4500 zł lub płatne w 12 ratach po 390 zł/m-c., 340 godzin zajęć.

Czy firma wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Firma  Studio DG została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00098/2021.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Telefon

729 15 15 00

E-mail

kurszielarski@wp.pl