FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

W jakiej formie prowadzony jest kurs?

Kurs jest prowadzony w formie stacjonarnej – wykłady w Warszawie lub w formie online – kursant wybiera swoją opcję. Ponadto prowadzone są zajęcia w terenie. Gdyby nałożono reżim sanitarny – zajęcia stacjonarne zostaną poprowadzone w formie online.

Jakie są wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie zielarz fitoterapeuta?

Skorzystać z kursu mogą osoby z minimum wykształceniem średnim – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego.

Jakie są podstawy prawne, na których oparty jest kurs zielarz fitoterapeuta?

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego , gdzie podany jest  obowiązkowy zakres przedmiotowy

 oraz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania / kod zawodu 323012/, które zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018r.poz.227 jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 227).

Jakie zadania wykonuje zielarz fitoterapeuta?

Zielarz fitoterapeuta wykonuje m.in. następujące zadania: 

 • może prowadzić i pracować w sklepie zielarsko – medycznym,  
 • stosuje się do obowiązujących przepisów prawa w działalności zawodowej,   
 • sprzedaje produkty zielarskie, zioła, suplementy diety oraz udziela fachowych informacji o skutkach działania sprzedawanych produktów i reakcji niepożądanych jeśli takie istnieją,   
 • sprzedaje zdrową żywność, kosmetyki,    
 • podejmuje współpracę z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia,
 • odpowiada za podjęte przez siebie decyzje,
 • ciągle dokształca się i doskonali w zakresie fitoterapii.

 

Czy są przeciwskazania do wykonywania zawodu zielarz fitoterapeuta?

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu zielarz-fitoterapeuta to m.in.: 

 • wady wzroku i słuchu w stopniu uniemożliwiającym korekcję,    
 • zaburzenia równowagi oraz epilepsja,  
 • niektóre choroby psychiczne,
 • skłonność do alergii na środki chemiczne lub zioła.
Kto będzie prowadził wykłady na kursie?

Uczestnicy kursu będą mogli uczestniczyć w wykładach i zajęciach prowadzonych między innymi przez: 

 • Pana profesora dr hab. inż. Sławomira Bakiera,
 • Panią profesor dr hab. n. farm. Marią Borawską,
 • Pana mgr Arkadiusza Ciołkowskiego,
 • Panią mgr Elżbietę Kaśków,
 • Pana dr inż. Janusza Kilara,
 • Panią dr inż. Magdalenę Kilar,
 • Panią dr n. biol. Jolantę Kuś,
 • Panią profesor dr hab. Małgorzatę Kowalewską,
 • Pana dr Henryka Różańskiego,
 • Panią dr hab. n. biol. Monikę Słupecką – Ziemilską,
 • Pana profesora dr hab. n.med. Jerzego Stojko,
 • Pana profesora dr inż. Antoniego Szumnego,
 • Pana profesora dr hab. Daniela Załuskiego.

Więcej o wykładowcach>>

Czy kurs kończy się egzaminem?

Tak, kurs kończy się egzaminem pisemnym, w którym ujęte zostaną pytania z zakresu przedmiotów objętych kursem , w tym przedmiotów obowiązkowych.

Po zdaniu egzaminu pisemnego uczestnik kursu otrzyma:
 • certyfikat ukończenia kursu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zielarz fitoterapeuta – kod zawodu 323012.

 

Proszę o podanie miejsc zajęć, które odbędą się na kursie zielarz fitoterapeuta.

Miejsce zajęć stacjonarnych: Warszawa ul. Leszno 14 – wykłady,

zjazdy terenowe:

 • Ośrodek Harcerski w Załęczu,
 • Ogród Botaniczny w Radzionkowie,
 • Dom Chleba w Radzionkowie,
 • Załęczański Park Krajobrazowy.

 

Czy będą zajęcia w terenie?

Tak, w ramach kursu przeprowadzone zostaną również zajęcia terenowe, a w nich  m.in.: 

 • zajęcia pod nazwą : ogród dla zapylaczy, wizyta w pasiece i poszerzenie wiadomości na temat życia pszczół, rozpoznawanie roślin miododajnych w terenie,
 • survival,
 • wykłady w tym m.in przygotowanie dokumentacji materiału zielnikowego,
 • rozpoznawanie roślin w terenie, wykonanie zielnika,
 • zajęcia z dendrologii,
 • zajęcia w laboratorium – wydobycie z materiału roślinnego chlorofilu, karotenów, ksantofili i innych,
 • pracownia mikroskopowa,
 • wyjazd do Domu Chleba – wykonanie własnego zaczynu, wypiek chleba,
 • warsztaty z robienia kiszonek,
 • warsztaty z zastosowania ziół i przypraw w domowej kuchni,
 • warsztaty z robienia kadzidełek,
 • wyjazd do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 

Jakie są przedmioty objęte kursem?

Przedmioty objęte kursem zielarz fitoterapeuta: 

Farmakologia

Farmakognozja

Anatomia i fizjologia człowieka

Patofizjologia

Dietetyka i fizjologia żywienia

Towaroznawstwo zielarskie

Regulacje prawne – podstawy prawa farmaceutycznego, bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów diety

Bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów diety

Zasady przechowywania i obrotu produktami leczniczymi, znakowanie opakowań, znaczenie ulotek informacyjnych, postępowanie w przypadku reklamacji i wycofania z obrotu produktów leczniczych i suplementów diety.

Rodzaje surowców zielarskich , terminy i zasady ich zbioru, przechowywanie, suszenie, pakowanie.

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Zasady uprawy roślin zielarskich

Historia zielarstwa, receptury klasztorne, medycyna św. Hildegardy

Etyka zawodu zielarz fitoterapeuta

Sens choroby w aspekcie medycznym i psychicznym

Aromaterapia

Botanika farmaceutyczna z elementami fitosocjologii

Wstęp do apiterapii, nieznane produkty pszczele

Toksykologia roślin

Praktyczne obliczenia w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych / dzieci, osoby dorosłe i starsze/

Biodostępność  ważniejszych substancji czynnych. Rozpuszczalność związków czynnych w tłuszczach etanolu, kwasach i zasadach.

Związki pochodzenia naturalnego w leczeniu bólu

Interakcje leków z ziołami.

Bromatologia

Metody ekstrakcji z uwzględnieniem postaci leków ziołowych i sposoby ich przyrządzania

Rośliny inwazyjne, trujące i fotouczulające

Rośliny jadalne dziko rosnące

Rośliny oleiste i właściwości olei na zimno tłoczonych

Surowce leśne w medycynie

Rośliny w kulturze ludowej

Agrometeorologia

Wstęp do kosmetologii. Podstawy receptury kosmetycznej. Zioła w kosmetyce. Przykładowe receptury.

Grzyby lecznicze i rewitalizujące

Zastosowanie produktów pszczelich w życiu codziennym

Przegląd terapii naturalnych

Kwiatowa terapia dr Bacha

Podstawy enologii i gorzelnictwa. Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie

Fitoterapia weterynaryjna z uwzględnieniem rodzin pszczelich

Zasady sporządzania mieszanek ziołowych. Apteczka ziołowa

Receptury z pszczelej apteki

Adaptogeny i zioła na odporność. Przykładowe receptury

Wstęp do botaniki systematycznej z uwzględnieniem dokumentacji zielnikowej

Wykład przybliżający życie pszczół, struktura roju, rola zapylaczy w świecie, wyposażenie pszczelarza

Ziołowe preparaty galenowe

Ziołomiody

Dieta w okresie ciąży i karmienia

Praktyczne terapie i samopomoc w stanach klęsk żywiołowych.

 

Fitoterapia w układach:

 

w onkologii

w dermatologii

w układzie oddechowym

w pediatrii

w układzie moczowo – płciowym

w chorobach kobiecych

w układzie nerwowym

w geriatrii i opiece paliatywnej

w urazach narządu ruchu

w układzie pokarmowym

w układzie krążenia

Czy znane są terminy zjazdów?

Tak, terminy zjazdów są już ustalone: 

Terminy zjazdów stacjonarnych i online / wykłady /: 

07.11 – 08.11.2020r.

05.12 – 06.12. 2020r.

30.01-  31.01.2021r.

27.02 – 28.02.2021r.

13.03 – 14.03.2021r.

27.03 – 28.03.2021r.

24.04 – 25.04.2021r.

22.05 – 23.05.2021r.

25.09 – 26.09.2021r.

23.10 – 24.10.2021r.

20.11 – 21.11.2021r.

04.12 – 05.12.2021r. 

Terminy zjazdów terenowych: 

 • Załęcze – 8/9.05.2021r.: Załęczańki Park Krajobrazowy, Ośrodek Harcerski w Załęczu
 • Ogród Botaniczny w Radzionkowie :

Grupa A – 19/20.06.2021r.    i         10/11.07.2021r. 

Grupa B – 26/27.06.2021r.    i          17/18.07.2021r.

Czy stosujemy się do wytycznych sanitarnych, jeśli tak to do jakich?

Tak, stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, które  wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym  podało wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS- COV -2

 Link  do wytycznych.>>

 

Jaka jest cena kursu?

Cena kursu: 4400zł lub płatne w 14 ratach po 350 zł/m-c., 275 godzin zajęć.

Czy możecie Państwo napisać parę słów o sobie?

Firma Studio DG Delfina Głowacz, która jest organizatorem kursu zielarz fitoterapeuta działa na rynku od grudnia 2017 roku. Dotychczasowa działalność skupiała się głównie  na udziale w organizowaniu wydarzeń i przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą tematyką  zielarską.

Czy firma wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Firma  Studio DG została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00252/2020.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Telefon

729 15 15 00

E-mail

kurszielarski@wp.pl