FAQ

Kolejna edcja kursu zielarz fitoterapeuta! Zapisy trwają!
Ograniczona liczba miejsc!

Najczęściej zadawane pytania.

W jakiej formie prowadzony jest kurs?

Kurs jest prowadzony w formie hybrydowej – wykłady w formie online i stacjonarne zajęcia terenowe.

Jakie są wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie zielarz fitoterapeuta?

Skorzystać z kursu mogą osoby z minimum wykształceniem średnim – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego.

Jakie są podstawy prawne, na których oparty jest kurs zielarz fitoterapeuta?

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego , gdzie podany jest  obowiązkowy zakres przedmiotowy

 oraz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania / kod zawodu 323012/, które zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018r.poz.227 jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 227).

Jakie zadania wykonuje zielarz fitoterapeuta?

Zielarz fitoterapeuta wykonuje m.in. następujące zadania: 

 • może prowadzić i pracować w sklepie zielarsko – medycznym,  
 • stosuje się do obowiązujących przepisów prawa w działalności zawodowej,   
 • sprzedaje produkty zielarskie, zioła, suplementy diety oraz udziela fachowych informacji o skutkach działania sprzedawanych produktów i reakcji niepożądanych jeśli takie istnieją,   
 • sprzedaje zdrową żywność, kosmetyki,    
 • podejmuje współpracę z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia,
 • odpowiada za podjęte przez siebie decyzje,
 • ciągle dokształca się i doskonali w zakresie fitoterapii.

 

Czy są przeciwskazania do wykonywania zawodu zielarz fitoterapeuta?

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu zielarz-fitoterapeuta to m.in.: 

 • wady wzroku i słuchu w stopniu uniemożliwiającym korekcję,    
 • zaburzenia równowagi oraz epilepsja,  
 • niektóre choroby psychiczne,
 • skłonność do alergii na środki chemiczne lub zioła.
Kto będzie prowadził wykłady na kursie?

Uczestnicy kursu będą mogli uczestniczyć w wykładach i zajęciach prowadzonych przez znanych i doświadczonych specjalistów w swych dziedzinach.

Informacje na temat wykładowców znajdują się w zakładce WYKŁADOWCY.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Tak, kurs kończy się egzaminem pisemnym, w którym ujęte zostaną pytania z zakresu przedmiotów objętych kursem , w tym przedmiotów obowiązkowych.

Po zdaniu egzaminu pisemnego uczestnik kursu otrzyma:
 • certyfikat ukończenia kursu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zielarz fitoterapeuta – kod zawodu 323012.

 

Proszę o podanie miejsc zajęć, które odbędą się na kursie zielarz fitoterapeuta.

Wykłady w formie online.

Zjazdy terenowe: Gospodarstwo Upraw Ekologicznych Danowiec.pl, Ogród Botaniczny w Radzionkowie, Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie, W Miejskiej Kniei Katarzyna Mikulska.

 

Czy będą zajęcia w terenie?

Tak, w ramach kursu przeprowadzone zostaną również zajęcia terenowe, a w nich m.in. wyjazd do Domu Chleba – wykonanie własnego zaczynu, wypiek chleba.

Jakie są przedmioty objęte kursem?

Farmakologia

 

Anatomia i fizjologia człowieka

 

Patofizjologia

 

Podstawy prawa farmaceutycznego

 

Bezpieczeństwo stosowania leków i suplementów diety

 

Rodzaje sposoby znakowania opakowań, znaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej

 

Standaryzacja materiału roślinnego

 

Zioła genoprotekcyjne

 

Praktyczne obliczenia w recepturach zielarskich. Stosowanie i dawkowanie leków, w tym ziołowych

/ dzieci, osoby dorosłe i starsze/

 

Wstęp do kosmetologii, podstawy receptury kosmetycznej, przykładowe receptury

 

Dietetyka i fizjologia żywienia. Interakcje leków z żywnością

 

Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób cywilizacyjnych

 

Towaroznawstwo zielarskie

 

Zasady prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu opakowań, znaczenie ulotek informacyjnych, postępowanie w przypadku  reklamacji i wycofania z obrotu produktów leczniczych i suplementów diety.

 

Dozwolone metody wywiadu i zasady tworzenia dokumentacji w pracy zielarza fitoterapeuty

 

Preparaty galenowe

 

Mikrobiota

 

Adaptogeny i zioła na odporność, przykładowe receptury

 

Fitoterapia w układach – onkologia

 

Fitoterapia w układach – dermatologia

 

Fitoterapia w układach  – pediatria

 

Fitoterapia w układach – układ moczowo – płciowy

 

Fitoterapia w układach – choroby kobiece

 

Fitoterapia w układach – układ nerwowy

 

Fitoterapia w układach – geriatria i opieka paliatywna

 

Fitoterapia w układach – układ narządu ruchu

 

Fitoterapia w układach – układ krążenia

 

Fitoterapia w układach – układ pokarmowy

 

Fitoterapia – układ oddechowy

 

Choroby cywilizacyjne

 

Otolaryngologia

 

Argiloterapia

 

Apteczka ziołowa, zasady sporządzania mieszanek ziołowych

 

Grzyby lecznicze i rewitalizujące

 

Surowce leśne w medycynie

 

Zastosowanie produktów pszczelich w życiu codziennym

 

Historia zielarstwa  

 

 

Czy znane są terminy zjazdów dla nowego kursu?

Terminy zjazdów zostaną przekazane po zebraniu się grupy.

Czy stosujemy się do wytycznych sanitarnych, jeśli tak to do jakich?

Tak, stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, które  wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym  podało wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS- COV -2

 Link  do wytycznych.>>

 

Jaka jest cena kursu?

Cena kursu: 5447,15 + 23% VAT= 6700 zł jednorazowo.

Możliwość płatności w ratach: 13 rat po 535 zł brutto/miesiąc.

Zadatek 100 zł.

Płatność dokonywana jest na podstawie faktury, która wystawiana jest po zebraniu grupy.

Czy firma wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Firma  Studio DG została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00098/2021.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Telefon

729 15 15 00

E-mail

kurszielarski@wp.pl