FAQ

Kolejna edcja kursu zielarz fitoterapeuta! Zapisy trwają!
Ograniczona liczba miejsc!

Najczęściej zadawane pytania.

W jakiej formie prowadzony jest kurs?

Kurs jest prowadzony w formie hybrydowej – wykłady w formie online i stacjonarne zajęcia terenowe.

Jakie są wymagania dotyczące uczestnictwa w kursie zielarz fitoterapeuta?

Skorzystać z kursu mogą osoby z minimum wykształceniem średnim – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego.

Jakie są podstawy prawne, na których oparty jest kurs zielarz fitoterapeuta?

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego , gdzie podany jest  obowiązkowy zakres przedmiotowy

 oraz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania / kod zawodu 323012/, które zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 25 stycznia 2018r.poz.227 jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 227).

Jakie zadania wykonuje zielarz fitoterapeuta?

Zielarz fitoterapeuta wykonuje m.in. następujące zadania: 

 • może prowadzić i pracować w sklepie zielarsko – medycznym,  
 • stosuje się do obowiązujących przepisów prawa w działalności zawodowej,   
 • sprzedaje produkty zielarskie, zioła, suplementy diety oraz udziela fachowych informacji o skutkach działania sprzedawanych produktów i reakcji niepożądanych jeśli takie istnieją,   
 • sprzedaje zdrową żywność, kosmetyki,    
 • podejmuje współpracę z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia,
 • odpowiada za podjęte przez siebie decyzje,
 • ciągle dokształca się i doskonali w zakresie fitoterapii.

 

Czy są przeciwskazania do wykonywania zawodu zielarz fitoterapeuta?

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu naturopata w szczególności są:

 • niestabilność emocjonalna,
 • wady wzroku i słuchu nie poddające się korekcji,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • dysfunkcje kończyn dolnych i górnych ograniczające wykonywanie precyzyjnych czynności,
 • skłonność do alergii na środki chemiczne lub zioła,
 • choroby psychiczne
 • zaburzenia równowagi oraz epilepsja.
Kto będzie prowadził wykłady na kursie?

Uczestnicy kursu będą mogli uczestniczyć w wykładach i zajęciach prowadzonych przez znanych i doświadczonych specjalistów w swych dziedzinach.

Informacje na temat wykładowców znajdują się w zakładce WYKŁADOWCY.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Tak, kurs kończy się egzaminem pisemnym, w którym ujęte zostaną pytania z zakresu przedmiotów objętych kursem , w tym przedmiotów obowiązkowych.

Po zdaniu egzaminu pisemnego uczestnik kursu otrzyma:
 • certyfikat ukończenia kursu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zielarz fitoterapeuta – kod zawodu 323012.

 

Proszę o podanie miejsc zajęć, które odbędą się na kursie zielarz fitoterapeuta.

Wykłady w formie online.

Miejsce zajęć w terenie: Gospodarstwo Upraw Ekologicznych: Danowiec.pl, Załęcze Wielkie, Ogród Botaniczny w Radzionkowie.

 

Czy będą zajęcia w terenie?

Tak, w ramach kursu przeprowadzone zostaną również zajęcia terenowe.

Czy znane są terminy zjazdów dla nowego kursu?

Terminy zjazdów zostaną przekazane po zebraniu się grupy.

Czy stosujemy się do wytycznych sanitarnych, jeśli tak to do jakich?

Tak, stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju, które  wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym  podało wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS- COV -2

 Link  do wytycznych.>>

 

Jaka jest cena kursu?

Cena kursu przy wpłacie jednorazowej to 5800,00 zł

Istnieje możliwość płatności w 15 ratach, każda rata płatna po 415,00 zł.

330 godzin wykładowych, w tym 48 godzin zajęć w terenie.

Płatność dokonywana jest na podstawie faktury, która wystawiana jest po zebraniu grupy.

Czy firma wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.24/00006/2022

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Telefon

729 15 15 00

E-mail

kurszielarski@wp.pl